Kuratórium

Kuratórium tagjai

Havassy Tünde – Kuratórium elnöke
Kauschitz Emil – Kuratórium elnökhelyettese

Banuta Janka – Kuratóriumi tag
Dr. Csörgits Lajos – Kuratóriumi tag
Dr. Gutai Hajnalka – Kuratóriumi tag
Perényi Zsigmond – Kuratóriumi tag
Thomas Mayer – Kuratóriumi tag
              – Kuratóriumi tag

Kuratóriumi megbízott: Helmut Seiler