Kuratórium

Kuratórium tagjai:

Havassy Tünde – Kuratórium elnöke
Kauschitz Emil – Kuratórium elnökhelyettese
Dr. Gutai Hajnalka – Kuratórium elnökhelyettese

Banuta Janka – Kuratóriumi tag
Dr. Csörgits Lajos – Kuratóriumi tag
Perényi Zsigmond – Kuratóriumi tag
Thomas Mayer – Kuratóriumi tag
Kirsten Ahlers – Kuratóriumi tag

Helmut Seiler – Kuratóriumi megbízott