Kuratórium

Kuratórium tagjai

Lőre Péter – Kuratórium elnöke
Putz Csaba – Kuratórium elnökhelyettese

Banuta Janka – Kuratóriumi tag
Csörgits Lajos – Kuratóriumi tag
Dr. Gutai Hajnalka – Kuratóriumi tag
Hrovatin Zsolt – Kuratóriumi tag
Katja Dorrmann – Kuratóriumi tag
Thomas Mayer
– Kuratóriumi tag

Kuratóriumi megbízott: Helmut Seiler