Közérdekű adatok – Archív

Beszámolók

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Személyi jövedelemadó 1%-os felhasználásából származó bevétel felhasználása

Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámai és személyi juttatásai

Államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodás összefüggő ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

Közbeszerzés