Közérdekű adatok – Archív

Beszámolók

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Személyi jövedelemadó 1%-os felhasználásából származó bevétel felhasználása

Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámai és személyi juttatásai

Államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodás összefüggő ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

Közbeszerzés

Projekt