Közérdekű adatok

Beszámolók


Ellenőrzések nyilvántartása


Fenntartói értékelés


Személyi jövedelemadó 1%-os felhasználásából származó bevétel felhasználása


Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámai és személyi juttatásai


Államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodás összefüggő ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések


Közbeszerzés


Közlemény az óvodai beiratkozásról


Pedagógia szakmai ellenőrzések magállapításai


Adatkezelési tájékoztató

 

Archív dokumentumok