Közalapítvány fő feladatai

Közalapítványunk célja fenntartóként a győri AUDI Hungaria Iskolaközpont Győr működtetése a rendszeres iskolafejlesztés és az oktatás minőségfejlesztése által. Ennek során alapvető célunk, hogy az intézményünkbe járó gyermekek a legmagasabb színvonalú nevelésben és oktatásban részesüljenek, amelyhez kiemelkedő, huszonegyedik századi körülményeket biztosítunk.

Ezzel járulunk hozzá ahhoz, hogy diákjaink alapvető és korszerű ismereteket és kompetenciákat sajátítsanak el, melyekkel felnőttként jövőjüket önállóan és felelősségteljesen tudják majd biztosítani. A német és magyar érettségi megszerzésével végzős tanulóink nem csak Magyarországon, de Európában is komoly eséllyel indulhatnak a felsőoktatási intézmények irányába.

A Kiváló Német Külföldi Iskolának elismert intézményben alkalmazott német oktatási program nem korlátozódik csupán a német nyelvre és kultúrára, hanem az európai szellemiség jegyében ötvözi a magyar és német oktatási tartalmakat és követelményeket. Két nemzet nyelvét és kultúráját ismerteti meg a tanulókkal, továbbá a magyarországi német nemzetiség számára is megfelelő oktatási tartalmat közvetít.

Célul tűztük ki továbbá, hogy intézményünkben kétnyelvű interkulturális találkozóhelyet hozzunk létre gyermekeknek, tanároknak, szülőknek vagy akár az interkulturalitás iránt érdeklődőknek.

Intézményfenntartó Közalapítványunk tisztségviselői és munkatársai büszkék arra, hogy a fenti célokért dolgozhatnak.