Közalapítvány fő feladatai

Iskolafenntartóként elsődleges feladatunk az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr, mint a német-magyar találkozások iskolája fenntartható működésének, valamint annak biztosítása, hogy az intézmény rendszerszemléletű iskolafejlesztéssel és pedagógiai minőségirányítással megvalósíthassa oktatási koncepcióját és tovább fejlődhessen. A digitalizáció és a digitális média használata központi jelentőséggel bír iskolánkban.

Egyik fontos stratégiai célunk, hogy diákjaink számára képzési előnyt biztosítsunk egy olyan oktatási koncepció révén, amely a nyelvoktatásra, a matematikára, az informatikára, a természettudományokra, a kompetenciák fejlesztésre és az európai értékek közvetítésére összpontosít.

Ennek elérésére az Iskolafenntartó folyamatosan bővíti az iskola modern infrastruktúráját, felszerelését, valamint az ösztönző tanulási környezetet.
Ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy tanulóink olyan alapvető és korszerű ismereteket és készségeket sajátítsanak el, amelyekkel önállóan és felelősségteljesen alakíthatják felnőttként jövőjüket, és megfelelhetnek a globalizált világ követelményeinek. A német és a magyar érettségi bizonyítvány megszerzésével végzőseinknek lehetőségük nyílik arra, hogy ne csak magyarországi főiskolákon és egyetemeken, hanem külföldön, elsősorban Európa különböző részén folytathassák tanulmányaikat.

További célunk, hogy iskolánk kétnyelvű, német-magyar interkulturális találkozóhellyé váljon a diákok, a tanárok, a szülők és minden érdeklődő számára.