header image

Kuratórium

A Kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve. Elnökét, elnökhelyettesét és tagjait az alapítók jelölik és bízzák meg 5 éves határozott időre. A kuratórium feladat- és hatáskörébe tartozik a közalapítvány irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatala, amelyek nem tartoznak az alapítók, vagy más alapítványi szerv feladat- és hatáskörébe. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést.

 

Elnök

  • Lőre Péter

 

Elnökhelyettes

  • Németh Katalin
  • Dr. Gutai Hajnalka

Kuratórium tagjai

  • Dr. Csörgits Lajos
  • Jürgen De Graeve
  • Thomas Mayer
  • Hrovatin Zsolt
  • Katja Dorrmann

 

Kuratóriumi megbízott     

  • Helmut Seiler 

 

 

A Kuratórium dokumentumai